Avdelinger

Kårtveitpollen barnehage har 5 avdelinger.

FANTASIA

Fantasia er en småbarnsavdeling med 15 barn. Fantasia ønsker at barna først og fremst skal bli trygge, både på hverandre og oss voksne. Fantasia skal gi omsorg til hver enkelt og skape gode opplevelser i fellesskap.
Fantasia ønsker også at barna skal få gode erfaringer i samspill for at hvert enkelt barn skal kunne utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. 

LUNA

Luna er en småbarnsavdeling med 15 barn. Luna ønsker at barna først og fremst skal bli trygge, både på hverandre og oss voksne. Luna vil fokusere på å bygge gode relasjoner og mestringsglede i barnegruppen.
Luna ønsker også at barna skal få gode erfaringer i samspill for at hvert enkelt barn skal kunne utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. 

JUPITER

Jupiter er en avdeling med 15 barn i alderen 5-6 år. Vi er en egen Dinoavdeling der vi går på Dinoskolen. Her skal vi bli kjent med Willy og Dina og alle de gode egenskapene de vil berike oss med. I år kommer barns medvirkning til å prege Jupiter og mestringsglede skal stå høyt. 

På Jupiter skal alle ha en venn, og ingen skal stå utenfor leken.

UTOPIA

På Utopia er det i år 17 barn i alderen 2-5 år. Utopia mener at lek=læring der de voksne er barnas støttespillere og skal gi barna rom til å bearbeide opplevelser og følelser. Med fokus på barns medvirkning er ingen dager like på Utopia. Utopia har turdag hver torsdag. 

På Utopia skal alle ha en venn, og ingen skal stå utenfor leken.

PLUTO

På Pluto er det 23 barn i alderen 2-5 år. Pluto har turdag hver torsdag. Pluto deler barnegruppen i to grupper - "Nysgjerrige Nils"- og "Forsker Dora"- gruppen. Bakgrunn for gruppenavnene ligger i Kunnskap og Innovasjon. I år skal Pluto jobbe mot å være nytenkende og utforskendenysgjerrigundrende.


På Pluto skal alle ha en venn, og ingen skal stå utenfor leken.