Vedtekter

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalg
  • Barnehagens åpningstid.

Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes

vedtekter pr 01. januar 2017