Pedagogikk

De Utrolige Årene (DUÅ)

De Utrolige Årene (DUÅ) er en programpakke med utviklingsstøttende tiltak som forebygger atferdsvansker hos barn.

Norsk forskning viser at 2/3 av barna får redusert sine atferdsproblemer når DUÅ brukes som tilnærmings-/ behandlingsmetode.

Tiltakene retter seg mot barn og deres familier i form av kurs for foreldre, kurs for barn (Dinosaurskole) og kurs for fagfolk (ansatte i SFO, skoler og barnehager).

De Utrolige Årene fokuserer på å fremme lek og positivt samvær mellom barn og voksne da dette er beskyttende faktorer for barns utvikling.