Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Årsplan 2018 har blitt sendt til SU for kommentarer og er nå gjeldene.

Årsplan 2018 for Norlandia Kårtveitpollen barnehage