Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok

Kort fortalt

Norlandia Kårtveitpollen er en Friskusbarnehage i Øygarden kommune, med 20 ansatte og 83 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Fantasia

0-3 år

Luna

0-3 år

Jupiter

2-5 år

Pluto

2-5 år

Utopia

2-5 år

Hvorfor velge Norlandia Kårtveitpollen?

Vi er trygge, kreative og kompetente ansatte som jobber hver dag for å gi barna det beste barnehagetilbudet. Vi tilrettelegger et mangfold av pedagogiske aktiviteter, skapt for, sammen med, og av barna, i tråd med deres medvirkning.

I naturskjønne omgivelser får barna et riktig tilbud av varierte aktiviteter og opplevelser i viktig samspill med andre.

Vi er opptatt av at hvert barns verbale og ikke-verbale ytringer skal fanges opp og vektlegges for at barna skal føle seg inkludert. Gjennom lekegrupper får barna øve på samhold og relasjonskompetanse. 

Noe av det vi liker best

  • Fantastisk nærmiljø som byr på varierte opplevelser og skaper rom for utfoldelse og utforsking i trygge omgivelser.
  • Trygge, kreative og kompetente ansatte
  • Inkluderende fellesskap
  • Egen kjøkkenhage

Friskusbarnehage

Begrepet “Friskus” bygger på ordet frisk, og refererer til en person som er aktiv, selvbevisst, energisk og ivrig etter å delta i fysiske aktiviteter og utfordringer, med et positivt syn på helse og livsstil. I vår friskusbarnehage har vi som overordnet mål å legge til rette for, og bidra til at barna våre blir robuste friskuser som kan håndtere utfordringer og ta gode valg gjennom livet. Vi anser det som viktig at barn opplever livsmestring ut ifra egne forutsetninger og at de blir utfordret til å strekke seg mot nye mål.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming